Röjardag 27/4 2013

Hoppets tomtägare kallas till Röjardag

Lördagen den 27 april 2013

klocka 9.00 Samling vid tallen på parkeringen.

Ta med lämpliga verktyg: motorsåg, röjsåg, busksax, spett,  spade, kratta, skottkärra od

  • Det sedvanliga väglagningsjobbet på hela området, samla in  snöpinnar, fylla på mer grus på stigen från parkeringen  4 pers + 1 bilförare.
  • Fortsatt dikesröjning över hela området med röjsaxar, föreningen har några för utlåning, samt med röjsågar och motorsåg om någon har 5 pers.
  • Röjning av vindfällen mitt emot brevlådorna, 2 pers.
  • Översyn av samtliga badplatser, jämna ut sanden vid barnbadet. 2 pers med spade, kratta och busksax.
  • Rensning av dike mm vid båtuppläggningsplatsen samt skotta bort gruset som rinner ner på C-bryggan från stigen, 2 pers

  • Reparera "åsnestigen" ner till B-bryggan, 2 pers.

  • Bygga bänkar till grillplatsen, 2 pers
  • Eldning vid sjön samt på ängen vid fotbollsplan, 1 pers som ansvarar för släckning senare under dagen.

Ca 12.00 gemensam korvgrillning vid sjön

Välkomna/Styrelsen