Röjardag 28/9 2013

Hoppets tomtägare kallas till Röjardag

klocka 9.00 Samling vid tallen på parkeringen.

Ta med motorsåg, krattor samt andra lämpliga verktyg

Röjning och eldning efter dikesröjningen. Bil med släpvagn, gärna två, behövs. 10-15 pers

Eldning på 2-3 ställen

Grusning av stigen mellan tallen och brevlådorna

Badflotten tas upp. 2-3 pers

Allmän städning/skräpplockning av hela området 2-3 pers

Lagning av potthål i mån av tid

Sätta upp snöpinnarna i mån av tid 2 pers + bil