Röjardag 26/4 2014

Hoppets tomtägare kallas till Röjardag

klocka 9.00 Samling vid tallen på parkeringen.

Ta med motorsåg, krattor samt andra lämpliga verktyg

Det sedvanliga väglagningsjobbet på hela området samt samla in snöpinnarna.
4 pers + 1 bilförare. samt Fylla på mer grus på områdets stigar.

• Genomgång av dikeskanter. 2 pers

Röja sly på stigen mot Hoppet2/Landängen. 2 pers

Arbeten vid fotbollsplanen: översyn, mer sand, krattning, samt lägga upp en jordkant runt bouleplanen       och så i nytt gräs. 4 pers

Arbeten vid sjön: röjning av gräs/sly, krattning och städning vid båtuppläggningsplatsen + dikena,           badplatserna och längs stigarna. 4-5 pers.

Eldning vid sjön samt eldning på ängen vid fotbolls-planen 1-2 pers som ansvarar för släckning senare


Ca 12.00 gemensam korvgrillning
Välkomna//Styrelsen