Röjardag 27/9 2014

Hoppets tomtägare kallas till Röjardag

klocka 9.00 Samling vid tallen på parkeringen.

Ta med motorsåg, krattor samt andra lämpliga verktyg

 

 

 

 

Laga vägen ner till sjön efter skyfallen

• Röja grenar som hänger över vägar och stigar

Ta bort träd som riskerar att falla över vägen vid Bergtoppsvägen nära fotbollsplanen

Allmän städning/skräpplockning av hela området

Lagning av potthål

Sätta upp snöpinnarna - någon med bil

Röja sly på området närmast stranden och bryggorna

Badflotten tas upp

Se över trampolinens infästning

Kila upp bryggan närmast trampolinen


Ca 12.00 gemensam korvgrillning
Välkomna//Styrelsen