Väg, skog & hamn

Första etappen av vägjobbet avklarad!


Vghyvel

 

Nu är arbetet med hyvling och kantskärning klar och delar av Hoppetvägen samt Skogsvägen har också fått ett första lager bärlagergrus.

Eventuellt lägger vi ytterligare några lass bärlager i höst för att vara säkra på bärigheten inför vintern.

Vägarna är nu efter hyvlingen ganska mjuka och vi ber er därför att under närmaste tiden vara extra försiktiga med tyngre trafik.

Regnet kom mycket olägligt och vägarna behöver torka upp och sätta sig innan avrinningen fungerar fullt ut.

Vi påminner också om de nya förhållningsreglerna som vi skrev om i föregående Väg Hoppetnytt och all information om vägarna som hittlis finns kan ni läsa i Väg Hoppetnytt 2

 Nu hoppas vi på att det inte kommer för mycket regn så vägarna hinner torka upp och stabilisera sig.

// Styrelsen


 

 

 2015-12-04 var det kraftiga vindar, Många träd blåste ner på Muskö.

Trad Hoppetvagen

Trädet på Hoppetvägen blåste ner Fredag 2015-12-04 mellan kl.19.00 & 19.55
vägen var klar för trafik kl.20.45 efter strålande insats av medlemmar.
Samt att på söndag 12-06  togs det återstående delar av trädet ner eftersom dessa var i dåligt skick.

 

Tack till dessa medlemmar som fylt i potthål "dessa uppstår när vatten samlas i vägbanans hjulspår"

 

Stort tack till medlemmar som monterat vägpinnar.

 

Under många år ansvarade Sten Andersson för tomtområdets vägar och Ragnar Eriksson var föreningens hamnkapten. Sedan 2004 finns det i föreningen en väg-, skog- och hamnkommitté som har övertagit detta ansvar. I kommittén ingår för närvarande: Bertil Wikner, Stig Svensson och Mikael Hasselborg.

 

Styrelsen diskuterar löpande hur man skall kunna förbättra våra vägar, sköta våra skogar och bryggor. Har du förslag på förbättringar eller andra åtgärder är

du mycket välkommen att framföra dessa förslag

till kommittén.

 

Tomtägare ombedes också kontakta Väg-Skog-Hamn-kommittén innan förändring av diken och infarter utföres, "avrinning från infartsvägar mot vägbanan får ej förekomma". Som tomtägare skall du också kontakta kommittén om du vill fälla träd på allmänna ägor i anslutning till din tomt, Dessa träd skall märkas upp med märkband och fällning får efter ett år efter överenskommelse med närliggande tomtägare och styrelsen.

 

På bilden till höger sätter Berra och Pontus upp Hoppets nya tomtkarta vid infarten till tomtområdet.

 

Berra har skrivit ihop en kort historik om våra bryggor och lite om de årliga vägunderhåll av våra vägar.