Verksamhet

Hoppets tomtområdet upprättades 1964. Året därpå bildades Hoppets Tomtägarförening.

Området omfattar 57 fastigheter samt gemensamma vägar, bryggor, brunnar och mark. Under Kartor hittar du vår tomtkarta samt en del andra kartor som kan vara av intresse.

Styrelse & förvaltning

För att förvalta och vårda detta gemensamma samt för att ta tillvara fastighetsägarnas gemensamma intressen i övrigt finns Hoppets Tomtägareförening. Allt inom området sköter och finansierar vi tillsammans. Årsmötet hålls enligt stadgarna senast 31 maj, oftast på Muskö.

Fastighetsägarna erlägger varje år till föreningen en årsavgift vars storlek bestäms av årsmötet. Styrelsen väljs på årsmötet och består av ordförande, sekreterare, kassör, 2 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsemedlemmarna hittar du under Styrelsen.

För att på bästa sätt sköta områdes gemensamma delar finns en Väg-skog-hamnkommitté. Till personer i denna kommitté kan man vända sig med synpunkter frågor. Personerna som är med i kommittén hittar du under Väg, skog & hamn eller i medlemsförteckningen.

I föreningen finns ytterligare en kommitté och det är Fritidskommitté som bl annat ansvarar för att arrangera Hoppets Dag. Hoppets dag är en årlig lek- och festdag för alla Hoppets medlemmar, familjer och gäster. Du hittar också fritidskommittén under en egen sida Hoppets Dag eller i medlemsförteckningen.

Röjardagar

Föreningen har en röjardag på våren och en på hösten. Styrelsen informerar dels på hemsidan samt i mailutskick när årets röjardagar äger rum. Medlemmarnas arbetsinsats brukar vara i ca 3 timmar och avslutas med korvgrillning på föreningens grillplats nere vid sjön. Om man uteblir från båda röjardagarna betalar man en mindre avgift för utebliven arbetsinsats. Avgiftens storlek bestäms varje år av årsmötet.

Hoppets dag

En trevlig tradition inom området är att Fritidskommittén ordnar en familjefest. Den infaller under semestertid och inleds med lekar, tävlingar och fotboll för barn och vuxna. Föreningen bjuder på saft, bullar och godis till deltagarna. Därefter gemensamt bad och på kvällen ordnas grillning för egen medtagen matsäck.

Vägar

Tänk på våra barn och våra vägar - inom området råder därför hastighetsbegränsning till 30 km/tim. Våra vägar saknar ordentligt bärlager och det är viktigt att ingen tung trafik får förekomma när vägarna är våta av fukt och inte kälen hunnit frysa till. Vi ber dig därför planera alla tunga transporter till sommaren eller under vintern när vägarna är frusna. Var extra försiktig med tunga transporter under källossningen.

Båtar och hamnar

Till varje tomt finns en båtplats. Har du mer än en båt som du vill använda, vänd dig i första hand till någon granna som saknar båt eller som inte avser attlägga i sin båt. Medlemmarna il Väg-skog-hamnkommittén kan bistå med råd och tips. Båtar som inte sjösätts får inte sommarförvaras nere vid vattnet och vi ber alla sjösätta sina båtar till midsommar.

För allas bästa är det viktigt att du underhåller och regelbundet byter ut tampar och bojkätting så att din båt inte lossnar och vållar skador på andras båtar.

Post och tidning

Posten och tidningsbudet kör till våra brevlådor. Om du inte satt upp en egen brevlåda hamnar din tidning eller din post i föreningens brevlåda. Kom ihåg att regelbundet kontrollera om det kommit försändelser till dig och din familj. En egen brevlåda sätter du upp på egen bekostnad.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.